Rotary

Rotary

Üniversitemizin kurumsal imajının temeli olan iletişim stratejisini belirleyen Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İTÜ’nün kendi içinde ve çevresinde algılanan kimliği üzerine çalışmalar yapar.