Kurucu Üyelerimiz

Kurucu Üyelerimiz

 

Alp A. Türksoy(Y. Mimar)

Faruk Tunca(İzmir Belediye Reisi)

Hakkı Türegün(İthalatçı)

Nevres Gökçe (Tacir)

Osman Kibar (Sanayici)

Süreyya Çolak (Avukat, Sanayici)

Şevket Filibeli (Sanayici ve İhraçatçı)